Nursikom

Ośrodek kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Naszą misją jest przekazywanie wiedzy aktualnej, pełnej, prawdziwej i rzetelnej na najwyższym poziomie.

recepty

Od samego początku zajmuję się tematyką związaną z wypisywaniem recept przez pielęgniarki i położne.   
Zajmuję się tym jako nauczyciel i jako praktyk. 
Prowadzę grupę na FB "Recepty, pielęgniarki i położne".
Zapraszam, link poniżej.

badanie fizykalne

Od wielu lat zajmuję się nauczaniem badania fizykalnego. 
Jestem również pielęgniarzem praktykiem w tym zakresie. 
Prowadzę grupę na FB "Badanie fizykalne dla pielęgniarek" . 
Szczególnie polecam post na temat "Srebrny stetoskop".
Zapraszam, link poniżej.

"srebrny stetoskop"

Odznakę "srebrny stetoskop" nadaję pielęgniarkom i pielęgniarzom, którzy wykorzystują badanie fizykalne w swojej codziennej pracy z pacjentem.

Laureaci:
Magdalena Włochwicz
Michał Milewski
Angelika Jakubowska
Anna Marcinkowska
Katarzyna Sobczak-Voigt
Agata Głażewska
Arkadiusz Kuźmiński
Anna Kosicka
Celina Glaza

Statuetkę "złoty stetoskop" przyznaję pielęgniarkom i pielęgniarzom, którzy w swojej codziennej pracy, wykonują badanie fizykalne i wypisują recepty ale, co ważniejsze, tym, dla których ustawiczne kształcenie z tego zakresu jest codziennością!

Laureaci:
mgr pielęgniarstwa Michał Milewski
lic. pielęgniarstwa Magdalena Włochowicz

"złoty stetoskop"

biegły sądowy

Jestem biegłym sądowym z zakresu pielęgniarstwa w Sądach Okręgowych w Gdańsku, Bydgoszczy i Słupsku. 
Dostaję również postanowienia napisania opinii z sądów z Elbląga, Piły, Torunia, Łęczycy, Łodzi, Warszawy, Inowrocławia. 
Również otrzymuję zlecenia z prokuratury i Policji.
Listy biegłych sądowych są dostępne na stronach internetowych poszczególnych Sądów Okręgowych.

autor książki

Jestem autorem książki pt. Jakość pracy pielęgniarki. 
Publikacja zawiera autorskie narzędzie do oceny jakości wszystkich aspektów w pracy współczesnej pielęgniarki. 
Narzędzie oparte jest na kryteriach struktury, procesu i wyniku.
Uwzględniłem również wszystkie funkcje w roli zawodowej pielęgniarki.
Gorąco zapraszam do lektury.

uczę studentów

 Prowadzę zajęcia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo.
Uczę przyszłych magistrów pielęgniarstwa i położnictwa zagadnień związanych z jakością w naszej pracy.

GUMed


Nowoczesna edukacja oraz badania dla zdrowia i rozwoju medycyny.

artykuły nukowe

Dotychczas opublikowałem dwa artykuły naukowe, oba na podstawie moich prac licencjackiej i magisterskiej. Artykuły zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym "Problemy Pielęgniarstwa". 
Współautorami są Wielce Szanowni Promotorzy oraz Recenzenci moich prac. 
Vivant professores! 
A Was gorąco zachęcam do publikowania swoich prac. 
Niech ta wiedza, tak ciężko zdobywana nie zostaje tylko w czeluściach bibliotek, niech ujrzy światło dzienne! 
Niech przybywa wiedzy z zakresu pielęgniarstwa!

moja specjalizacja

W czasie testu końcowego, w ramach szkolenia specjalizacyjnego z pielęgniarstwa opieki paliatywnej, siedzę obok wybitnego specjalisty z tego zakresu, mojego kolegi Michała Milewskiego.

NAGŁÓWEK 1